Beställning / Order

BLI MEDLEM

Du blir medlem i UltiMat genom att skicka ett mejl till ultimat@stud.slu.se och uppge namn, så att du kan bli nådd på din e-postadress. Medlemsavgiften betalar du i samband med att du gör din första matbeställning. Då betalar du 50 kr för innevarande termin. Läs vidare om hur du beställer och betalar under fliken Beställning och leverans.

 

Genom medlemsskapet är du välkommen att beställa mat och delta i aktiviteter och workshops som anordnas av medlemmarna i UltiMat. I dessa ingår fika eller tilltugg.

BESTÄLLNING OCH

LEVERANS

SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT BESTÄLLA:

 

 • Öppna beställningsformuläret med hjälp av en länk från info-mailet som skickas till er innan beställningen.

 

 • Skriv i ditt namn i en av kolumnerna och kryssa i de varor du vill ha.

 

 • Kom ihåg att betala medlemsavgiften som är 50 kr/termin!

 

 

 

 

SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT BETALA:

 

 • Summan du ska betala står högst upp i Excel-dokumentet.

 

 • För över betalningen senast kvällen du hämtat dina varor. Du kan även välja att Swisha vid utlämningstillfället. Märk betalningen med för- och efternamn.

 

 

 

 

SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT HÄMTA DINA VAROR:

 

 • Kom till Ulls Hus (hus C, entrén mot VHC) kl 17.15 på leveransdagen (eftersom sista leveransen kommer strax innan fem).

 

 • Där får du en lista med vad du beställt - plocka ihop dina varor.

 

 • Checka med oss innan du går, så att du får med dig rätt varor.

BECOME A MEMBER

You become a member of UltiMat by sending an e-mail to ultimat@stud.slu.se to be added to the mailing list. You pay the membership fee of 50 SEK per semester when you place your first food order. Read more about how to order and pay under Food orders and deliveries below.

 

As a member you are welcome to order food and participate in activities and workshops organized by the members of UltiMat, in which fika and snacks are included.

FOOD ORDERS AND

DELIVERIES

HOW TO PLACE YOUR ORDER:

 

 • Open the order document enclosed in the information e-mail that is sent to you.

 

 • Type your name into one of the columns and mark what groceries you want.

 

 • Remember to include the membership fee of 50 SEK per semester. This is only done in your first order.

 

 

 

HOW TO PAY:

 

 • The amount you should pay will be shown at the top of the order document.

 

 • Make sure to send your payment at the latest on the day you pick up your delivery. It is also possible to pay through the Swish app when picking up your delivery. Remember to you mark your payment with your first and last name.

 

 

 

HOW TO PICK UP YOUR ORDER:

 

 • Come to the Ulls Hus (building C, in the entrance hall facing VHC) at SLU by 17:15 on delivery day (since the last delivery arrives just before five o'clock).

 

 • You' ll recieve a list of what you ordered. Gather what you've orded from the tables.

 

 • Please make sure to check with us that you've got what you should before you leave.