Organisation / Organization

ORGANISATION

UltiMat drivs av medlemmarna, men har även en styrelse som har yttersta ansvar för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på. Varje tisdag kl 12:15 har UltiMat lunchmöte på Ultuna studentkår, där både medlemmar och styrelsen är välkomna. Styrelsen består av åtta styrelseposter som väljs demokratiskt av medlemmarna. Styrelseuppdragen utförs ideellt.

 

 

Ordförande: Klara-Li Yngve

 

Vice ordförande: Vakant

 

Leverensansvarig: Heli Lindeberg & Hanna Smidvik

 

Producentansvarig: Owais Syed

 

Ekonomiansvarig: Vakant

 

Kommunikaitonsansvarig: Hanna Norrman & Claudia French

 

 

 

 

ORGANIZATION

UltiMat is run by its members, but also has a board whose primary responsability is the continuity of the association and the compliance with its statutes. Every Tuesday at 12:15 UltiMat has lunch meetings at Ultuna Student Union, to which all UltiMat members are welcome. Annual meetings are held twice a year, when we elect new board members. The board consists of eight members who work voluntarily.

 

 

President: Klara-Li Yngve

 

Vice President: Vakant

 

Food Delivery Manager: Heli Lindeberg & Hanna Smidvik

 

Farmers Communications Manager: Owais Syed

 

Financial Accountant: Vakant

 

Communications Manager: Hanna Norrman & Claudia French