Organisation / Organization

ORGANISATION

UltiMat drivs av medlemmarna, men har även en styrelse som har yttersta ansvar för att föreningens mål uppfylls och att verksamheten flyter på. Varje tisdag kl 12:15 har UltiMat lunchmöte på Ultuna studentkår, där både medlemmar och styrelsen är välkomna. Styrelsen består av åtta styrelseposter som väljs demokratiskt av medlemmarna. Styrelseuppdragen utförs ideellt.

 

 

Ordförande: Linnéa Rohlin

 

Vice ordförande: Jorunn Hellman

 

Leverensansvarig: Ida Andersson & Agnes Sjöblom

 

Producentansvarig: Gustav Axell Johansson

 

Ekonomiansvarig: Lukas Hallberg & Maria Humble

 

Kommunikaitonsansvarig: Hannes Norr

 

IT-utvecklare: Hannah Fried-Petersen

 

 

ORGANIZATION

UltiMat is run by its members, but also has a board whose primary responsability is the continuity of the association and the compliance with its statutes. Every Tuesday at 12:15 UltiMat has lunch meetings at Ultuna Student Union, to which all UltiMat members are welcome. Annual meetings are held twice a year, when we elect new board members. The board consists of eight members who work voluntarily.

 

 

President: Linnéa Rohlin

 

Vice President: Jorunn Hellman

 

Food Delivery Manager: Ida Andersson & Agnes Sjöblom

 

Farmers Communications Manager: Gustav Axell Johansson

 

Financial Accountant: Lukas Hallberg & Maria Humble

 

Communications Manager: Hannes Norr

 

IT Developer: Hannah Fried-Petersen